V rámci SR doprava zadarmo na všetky mapy

Chcete tovar vrátiť?

Nezodpovedá náš výrobok vašim predstavám a chceli by ste ho vrátiť?  Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia. 

V prípade, že ste tovar nakupovali na firmu (na faktúre máte uvedené IČO), možnosť odstúpenia od zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.

Ak sa rozhodnete nám tovar vrátiť, zašlite nám kópiu faktúry a vyplnený formulár buď mailom alebo poštou spolu s nepoškodeným tovarom a pokiaľ možno aj v originálnom obale. V prípade poškodenia tovaru sme opravnení účtovať si náklady spojené s opravou tovaru. Tovar musí byť vrátený kompletný vrátane všetkého príslušenstva a darčekov, ak boli súčasťou objednávky.

Peniaze za tovar vám zašleme na bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru k nám (prípadne, ak preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Odstúpiť od zmluvy nemôžete, ak bol výrobok zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek alebo vyrobený pre Vás na mieru.

 

Chcete tovar reklamovať?

Prišiel vám výrobok, ktorý je poškodený alebo sa na ňom prejavila závada počas 24 mesiacov od kúpy? V tom prípade máte možnosť tovar reklamovať. Výrobok vám opravíme, vymeníme za nový, vrátime vám kúpnu cenu alebo poskytneme zľavu z ceny tovaru.

V prípade reklamácie nám zašlite vyplnený formulár s číslom objednávky a s opisom poškodenia alebo závady, ideálne doplnený aj o fotodokumentáciu. Tovar nám zasielajte pokiaľ možno v originálnom obale, prípadne ho starostlivo zabaľte, aby sa výrobok nepoškodil pri preprave. Vašu reklamáciu vybavíme do 30 dní

Ak vám kuriér donesie viditeľne poškodený balík, zásielku nepreberajte, prípadne s kuriérom spíšte zápis o škode a kontaktujte nás mailom na info@mapovane.sk alebo telefonicky na 0902 794 429. 

 

Všetky informácie o vrátení tovaru či reklamácii nájdete aj v našich obchodných podmienkach. Ak máte ďalšie otázky, využite náš kontaktný formulár.

 

PRÍLOHY:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný formulár